30. juni 2008

Bevilling til professor Ole John Nielsen til projekt

Professor Ole John Nielsen fra Kemisk Institut har fået en bevilling på 5.000.000 kr. fra Villum Kann Rasmussen Fonden til et forskningsprojekt med titlen: "Strategic Implementation of Transport Biofuels: Impact on the Atmospheric Environment".