19. november 2009

Skrivechok for kemistuderende

Af Jes Andersen

Når kemikere skal formidle deres surt indhøstede viden, skal der lidt mere til end blot at sætte pen til papir. Det måtte 37 studerende sande, da de gennem syv hele og seks halve kursusdage blev belært om hvordan man skriver, planlægger og præsenterer videnskab.

Carsten Christophersen, der har planlagt kurset er oven ud tilfreds med de studerendes udvikling.

”Da kurset begyndte, var der mange, der stod og talte ind i tavlen. Men deres sidste foredrag var så gode, at de sagtens kunne gå an til en videnskabelig konference”, beretter Christophersen stolt.

Kurset, der er helt nyudviklet, bød på undervisning i formidling til virksomheder, til offentligheden og til det videnskabelige samfund. Eftersom noget nær alle videnskabelige tidsskrifter er på engelsk, indgik også intensiv engelsk-undervisning i kurset. Matthew Johnson, der ikke alene er født i USA, men også er lektor i kemi, kunne hæve niveauet for både de studerendes sprog og deres videnskabelige korrekthed.

”De studerende oplevede, at det ikke er godt nok bare at skrive ”Danglish”. For det er en sær dialekt, som udelukkende eksisterer i Danmark. Ud over at Danglish er grammatisk forkert, har korrekt engelsk en helt anden stil,” slår Johnson fast.

Men formidling af videnskabelige resultater er ikke en monolog, så de studerende er også blevet trænet i at bedømme andres afhandlinger.

Det nye kursus til 7,5 ECT er obligatorisk for kandidatstuderende i kemi, men det har også tiltrukket Ph.d. og kandidat -studerende fra andre discipliner, fordi de har ønsket at styrke deres formidlingsevne.