Alle – Københavns Universitet

Axel Hunding

Axel Hunding

Emeritus

Primære forskningsområder

Teoretisk fysisk-kemisk studium af biokemiske regulationssystemer, selvorganisering i embryoer, systembiologi.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Ansvarlig lærer for kurser i fysik kemi for kemikere og biokemikere.

Ansvarlig lærer for Almen Kemi 1 for studerende på Molkylær Biomedicinstudiet.

Underviser på andre kurser såsom MatIntro, Kemi B (for biologistuderende)

 

Vejledning:

Bachelorprojekter og kandidatspecialer i biofysik kemi, relateret til selvorganisering og

teoretiske aspekter af biokontrolsystemer, 

(bio)kemiske systemer, der udviser oscillationer, bistabilitet, spontan rumlig mønsterdannelse.

ID: 4137