Praktiske oplysninger – Københavns Universitet

Kemisk Institut > Bibliotek > Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Kemisk Instituts Bibliotek er beliggende i kælderen under Vandrehallen på H. C. Ørsted Institutet i lokale V36. Der er adgang til lokalet ved brug af adgangskort/ID-kort.

I Biblioteket findes de indbundne årgange af de tidsskrifter, Biblioteket tidligere har abonneret på, en række seriepublikationer i bogform og enkelte håndbøger.

Tidsskrifter og bøger må ikke fjernes fra Biblioteket og skal stilles på plads efter brug.

Fotokopiering af tidsskriftartikler o.lign. til personligt brug skal foretages på Bibliotekets kopimaskine. Der findes i Biblioteket en fotokopimaskine med to kopikort-automater. Den ene anvendes til genopfyldelige plastik-kopikort den anden til engangskort. Kopikort anskaffes ved henvendelse til bygningssekretariaterne eller til Nick Jørgensen i BS08. Prisen er 0,50 kr. pr. kopi, og der findes kopikort med 100, 200, 500 eller 1000 kopier. Brugerne bedes selv lægge papir i kopimaskinen, hvis bakken er tom. Papir findes ved siden af kopimaskinen. Opstår der problemer med kopimaskinen, kontaktes Nick Jørgensen lokal 20112.

Bestilling af fotokopier af artikler fra tidsskrifter, der ikke findes på Kemisk Institut, foretages af brugerne selv. For hjælp til fremskaffelse af tidsskrifter mv., der ikke findes lokalt, henvises til KUB-Nords bibliotekarer.

Bestilling af bøger og trykte tidsskrifter fra KUB sker elektronisk via REX på KUBs hjemmeside. Det kræver, at man er registreret som låner ved KUB, hvilket også sker via KUBs hjemmeside.

Ansatte og studerende har adgang til elektroniske tidsskrifter hjemmefra (hvis man har en privat internetadgang). Fra KUBs hjemmeside vælger man menupunktet Fjernadgang. Her logger man ind vha. sit personnummer (Bruger ID) og sin KU PIN-kode (password). Alternativt kan man først logge på kunet.dk og her vælge menu-punktet Biblioteksadgang.

Yderligere oplysninger om Biblioteket kan fås ved henvendelse til Biblioteksmandataren .