Litteratursøgning – Københavns Universitet

Kemisk Institut > Bibliotek > Litteratursøgning

Litteratur- og datasøgning

Kemisk Institut har adgang til en række elektroniske databaser, hvoraf nogle er artikelbaserede (fx. Chemical Abstracts og INSPEC), mens andre er factbaserede (fx. Beilstein og Gmelin). Adgangsmetode og adgangskontrol varierer fra database til database. Forslag om henvisning til flere databaser modtages gerne: m.f.nielsen@kemi.ku.dk

Chemical Abstracts

CA er baseret på abstracts af videnskabelige artikler publiceret i mange tusinde tidsskrifter samt patenter fra starten af dette århundrede til idag. Nye kemiske forbindelser registreres af CAS og tildeles et unikt nummer, der anvendes af mange andre databaser. Der kan søges på forfattere, emner, kemiske forbindelser, strukturer, substrukturer mv. Den elektroniske udgave af CA dækker hele perioden fra 1907 og frem. Den elektroniske udgave af CA benyttes ved brug af programmet SciFinder Scholar (gratis) Der findes andre måder at foretager elektroniske søgninger på (men de koster alle penge). De forskellige muligheder kan ses på Chemical Abstracts hjemmeside .

SwetsWise

Kemisk Institut har gennem KB adgang til SwetsWise , der tillader søgning af emner, forfattere osv. på tværs af mange tusinde tidsskrifter blandt andet fra forlagene American Chemical Society, Academic Press, Elsevier, Karger, Kluwer, Royal Society of Chemistry og Springer. Adgangen til SwetsWise er styret af IP-adresser, og der er adgang fra alle maskiner på KU. Ved fjernadgang anvendes punkt.ku login.

Web of Science

Web of Science er en web-udgave af Science Citation Index. Web of Science opdateres meget ofte og dækker perioden fra 1945 og frem. Adgangen til Web of Science er styret af IP-adresser, og kan anvendes på hele KU. Ved fjernadgang anvendes punkt.ku login.

DEFF.dk

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek har du adgang til en række af forskningsbibliotekernes søge- og informationstjenester.

Beilstein & Gmelin

Adgang til Beilstein og Gmelin databaserne sker gennem programmet CrossFire, der skal installeres på den enkelte PC (eller Macintosh). Den nyeste version kan downloades via KUB , hvor der også er installationsvejledning. Beilstein databasen er baseret på Beilstein's Handbuch der organischen Chemie, og Beilstein databasen dækker organisk kemi fra 1771 og frem. Databasen opdateres løbende og indeholder mere end 8.4 millioner strukturer og 9 millioner reaktioner. Gmelin databasen er baseret på Gmelin Handbuch der anorganischen Chemie, og Gmelin databasen dækker uorganiske og metalorganiske forbindelser fra 1772 og frem. Databasen indeholder mere end 1.5 millioner forbindelser inklusiv glasser, legeringer, keramiske materialer, mineraler og koordinationsforbindelser, samt mere end 1.25 millioner reaktioner. Gmelin opdateres løbende. Der findes på CrossFire's hjemmeside mere fyldige beskrivelser og vejledninger.

INSPEC

Kemisk Institut har via KUB adgang til INSPEC . Adgangen til INSPEC er styret af IP-adresser, og der er adgang fra alle maskiner på KU. Ved fjernadgang anvendes punkt.ku login

INSPEC er en bibliografisk database, der dækker fagene fysik, astronomi, datalogi og elektronik fra 1969 og frem. Den opdateres ugentligt. Databasen dækker omkring 4200 tidsskrifter samt bøger, disputatser, rapporter og konferenceberetninger.


INSPEC indeholder referencer og abstracts, og for de tidsskrifter, hvortil vi har elektronisk adgang, er der links enten til forlaget eller direkte til artiklerne. Der findes en veludbygget thesaurus, en liste over indexord samt en elektronisk vejledning.

NIST-webbook

NIST Chemistry Netbook findes på adressen http://webbook.nist.gov/chemistry/ Her findes fysisk-kemiske data af typen:

 • Gas Phase Thermochemistry Data
 • Condensed Phase Thermochemistry Data
 • Phase Change Data
 • Reaction Thermochemistry Data
 • Gas Phase Ion Energetics Data
 • Ion Clustering Data
 • Gas Phase IR Spectra
 • Mass Spectra
 • UV/Vis Spectra
 • Vibrational and Electronic Spectra
 • Constants of Diatomic Molecules
 • Henry's Law Data

Der kan søges på mange måder (navn, formel, størrelse af bestemte parametre).

Protein databank

Strukturdatabaser over proteiner og andre makromolekyler kan findes på adressen http://www.wwpdb.org/ . For at udforske strukturerne kræves browser plug-ins. Oplysninger herom findes også på ovennævnte adresse.

MEDLINE/PubMed

MEDLINE er en biomedicinsk bibliografi (fra midten af 1950'erne og frem ) udgivet af National Library of Medicine (NLM), og altså en database af samme art som Chemical Abstracts blot inden for det biomedicinske område.

Adgang til MEDLINE (og anden, biokemisk information) fås via PubMed. PubMed giver også adgang til særskilte søgninger efter nucleotider, proteiner, genom-sekvenser o.lign. En del af mulighederne kræver diverse (grafiske) plugins til internetbrowseren (der er henvisninger på PubMed-siderne). Der er fri adgang til PubMed.

MEDLINE kan også søges via ScienceDirect.

Adgang til MEDLINE kan også fås via DNLB (Webspirs) . Der er direkte link til DNLBs bibliotekssystem Cosmos fra "hits" fundet i MEDLINE på denne måde.

Søgninger i MEDLINE kan også foretages via SciFinder Scholar , men pga. det begrænsede antal samtidige adgange til SciFinder Scholar henstilles det til alle ikke at benytte SciFinder Scholar til dette formål.