Tidsskrifter – Københavns Universitet

Kemisk Institut > Bibliotek > Tidsskrifter

Tidsskrifter

Kemisk Instituts løbende adgang til tidsskrifter er baseret på elektroniske fuldteksttidsskrifter gennem Københavns Universitetsbiblioteks abonnementer. En oversigt over tilgængelige elektroniske fuldteksttidsskrifter inden for alle fagområder kan findes på KUBs hjemmeside .

Kemisk Instituts Bibliotek har gennem tiden abonneret på mange forskellige trykte tidsskrifter (> 100). En del har skiftet navn undervejs, andre er slået sammen, og nye er kommet til.

Bibliotekets bestand af indbundne tidsskrifter

Beholdningen af indbundne ældre tidsskrifter er samlet i Biblioteket i kælderen. I oversigten er også angivet direkte links til de pågældende tidsskrifter, hvis der nu er elektronisk adgang fra Kemisk Institut. Hvilke årgange den elektroniske adgang dækker fremgår af KUBs hjemmeside.

Liste over alle bibliotekets tidsskrifter