Kemline

Spørg om kemi

Kemisk Institut tilbyder via KEMLINE generel rådgivning til elever på gymnasie- og HF-niveau. Denne assistance studerende imellem er til rådighed i forbindelse med større, kemiske projekter på gymnasieniveau, samt til besvarelse af spørgsmål om kemi i almindelighed. Små spørgsmål kan besvares fra dag til dag, mens mere komplicerede problemer vil blive henvist til besvarelse af fastansatte lektorer med speciale i det pågældende område. KEMLINE er oprettet med henblik på at servicere studerende på gymnasieniveau, men ALLE med interesse for kemi er velkomne til at skrive og stille spørgsmål. Send en mail til: kemline@kiku.dk

Kemisk Institut understreger, at de naturligvis ikke løser hjemmeopgaver og lignende, ligesom at tilbuddet om rådgivning er ikke-kommercielt. Henvendelser vedrørende studiet og studiemuligheder besvares heller ikke via kemline.

Find alle oplysninger om kemiuddannelsen her: