Samarbejdstyper

Samarbejde mellem Kemisk Institut og virksomheder, myndigheder eller organisationer kan forme sig på en række forskellige måder. Det kan være:

Fælles forskningsprojekter

Et fælles forskningsprojekt baseret på samfinansieret forskning er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet. Projekter kan rette sig mod at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende. Fælles er, at din virksomhed får kompetent sparring fra dygtige forskere.

Læs mere om fælles forskningsprojekter

Strategiske Partnerskaber

En strategisk partnerskabsaftale består typisk af en overordnet rammeaftale, der refererer til partnernes mange potentielle samarbejdsområder, og et tilhørende projektkatalog, der løbende opdateres og giver overblik over igangværende projekter. De vil typisk have en varighed på mindst fem år med en forventning om forlængelse.

Læs mere om muligheden for strategiske partnerskaber

Ansæt en forsker

Hvis du ønsker at ansætte en forsker, er der mange muligheder. Du kan fx ansætte en yngre forsker som ErhvervsPhD eller Erhvervspostdoc eller seniorforsker i et samfinansieret lektorat eller professorat.

Læs mere om at ansætte en forsker

Licensering af opfindelser

Det er Københavns Universitet, der ejer rettighederne til forskernes opfindelser. Hvis en virksomhed ønsker at erhverve udnyttelsesretten til en opfindelse fra Københavns Universitet. KU har til opgave at sikre, at så mange opfindelser som muligt gøres tilgængelige for danske og internationale virksomheder - typisk via licensaftaler.

Læs mere her om licensaftaler og opfindelser