Kemisk Institut har fokus på Innovation og iværksætteri

Forskere på instituttet efterstræber at udtage patenter. Enten alene eller sammen med de erhvervsvirksomheder der har finansieret forskningen. Nogle patenter udbydes i licens til nye eller eksisterende virksomheder. Andre udnyttes af forskerne selv til iværksætteri.