Administration – Københavns Universitet

Kemisk Institut > Kontakt > Administration

Hvem skal du henvende dig til med hvilke opgaver?

Ved generelle administrative og ledelsesmæssige spørgsmål

Steen Georg Brandt, Institutadministrator 
Tlf: 3532 1440, Mob: 2875 0221

Vedrørende personale og løn

Hanne Eglund Tlf:  3532 1468

 

Vedrørende bygningssekretariat, herunder phd-administration

Bygning 1-sekretariatet: Karina Sønderholm
tlf.: 3532 0011
fax: 3532 0406
email: kars@chem.ku.dk

Bygning 2-sekretariatet: Lone Mortensen
tlf.: 3532 0300
fax: 3532 0322
email: lone@chem.ku.dk

Vedrørende eksterne bevillinger og projektøkonomi

Connie Andersen Tlf: 3532 1441
Lisa Pedersen Tlf: 3532 1443
Natasha Gulddal Tlf: 3532 0221
Tine Funch Tlf: 3532 0120 

Vedrørende fakturering (E-faktura) og bankoverførelser/udbetaling af rejseafregninger og løsløn

Henvendelse til: nci-regnskab@science.ku.dk


Øvrige Bygninger

Nano-Science Center / Bygning 3

Karina Sønderholm 
tlf.: 3532 0011
fax: 3532 0406
email: kars@chem.ku.dk

Kontaktperson: Tine Buskjær Nielsen