15. september 2020

Jan Halborg Jensen deler erfaringer om omlægning til onlineundervisning

Ved at bruge video-forelæsninger, spørgetimer og asynkron vejledning af regneøvelser i en Flipped Classroom-tilgang, har Jan Halborg Jensen fra Kemisk Institut oplevet, at de studerende "performer" lige så godt, men at den hjælp de får, bliver mere fleksibel og brugbar for flere.

Jan Halborg Jensen deler nogle af sine erfaringer fra blok 4:

  • Hans tilgang til omlægning af undervisning
  • Optagelse af forelæsninger (PowerPoint)
  • YouTube som video forelæsning
  • Asynkrone spørgetimer vha. diskussionsfora
  • Blended format i blok 1
  • Kursets forudsætninger for online undervisning

Hør om Jan Halborg Jensens erfaringer i SCIENCE IT Learning Center.