17. februar 2020

To KU-forskere hædres med legater fra Ellen og Hans Hermers Fond

Professor i økonomi Peter Birch Sørensen og lektor i kemi Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen modtager begge 100.000 kroner for deres virke og indsats i hhv. klimadebatten om grøn omstilling og forskning i materialekemi.

Fondens legater uddeles som anerkendelse af en samfundsnyttig indsats eller et udført videnskabeligt arbejde.

Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen
Økonomisk Institut

Professor Peter Birch Sørensen tildeles legatet for sin store indsats for at oplyse offentligheden om
behovet for den grønne omstilling og dens konsekvenser.

Peter Birch Sørensen har endvidere som
formand for Klimarådet ydet en afgørende og yderst prisværdig indsats for at rådgive regeringen og
Folketinget om omstillingen til en økonomi, der er uafhængig af fossiler brændsler.

Kirsten Marie Ørnsbjerg JensenKirsten Marie Ørnsbjerg Jensen 
Kemisk Institut

Lektor Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen tildeles et legat for sin formidable indsats for materialekemien i form af sin banebrydende brug af totalt-spredning til at opnå viden om den atomare struktur af nanomaterialer.

Kirsten Marie Ørsbjerg Jensens forskning har givet en helt ny indsigt i de kemiske mekanismer, når et materiale dannes, og den hjælper kemikere til at få den nødvendige viden til at udvikle nye avancerede materialer.

Foruden de to forskere på KU, har Ellen og Hans Hermers Fond også uddelt et legat til Mikkel Sørensen fra DTU’s Skylab for at skabe et unikt innovationsmiljø, hvor der hvert år udklækkes et stort antal nye virksomheder, som bidrager til vækst i Danmark.