1. marts 2022

Andreas Erbs Hillers-Bendtsen modtager et EliteForsk-rejsestipendie

Ph.d.-studerende, cand. scient i kemi Andreas Erbs Hillers-Bendtsen modtager rejselegat til et projekt om "Udforskning og design af molekylære systemer til udnyttelse af solenergi".

Andreas Erbs Hillers-Bendtsen
Kemisk Institut, Københavns Universitet ønsker PhD studerende Andreas Erbs Hillers-Bendtsen tillykke med Uddannelses- og Forskningsministeriet EliteForsk-rejsestipendie på 200.000 kr. EliteForsk-rejsestipendium skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få et længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

"EliteForsk-rejsestipendiet skal understøtte mit udlandsophold ved Stanford University i USA i løbet af 2022-23. Her skal jeg besøge en af verdens førende forskningsgrupper indenfor beskrivelsen af fotokemiske og fotofysiske processer, som er essentielle for at udnytte solenergi" udtaler Andreas, han fortsætter "Jeg vil udvide min viden omkring disse metoder både teoretisk såvel som programmeringsmæssigt, da de ved Stanford University også specialiserer sig i at udnytte grafikkort til at accelerere kvantekemiske beregninger. Det er også en stor mulighed for at udvide mit netværk internationalt og dermed styrke mine fremtidige karrieremuligheder inden for forskning".

Læs mere om Andreas rejselegat:

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk/prismodtagere/prismodtagere-2022/eliteforsk-rejsestipendierne-2022/andreas-erbs-hillers-bendtsen