31. januar 2013

Pionerarbejde fører til højteknologisk succes

Nordsøolie

Der er brug for ny viden, hvis der skal hentes endnu mere olie op af den danske Nordsø. Med de nuværende teknikker er det kun muligt at få fat på 25-30 procent af olien fra vores kridtreservoirer. Hvis det blev muligt at producere en større del af den olie, der findes i Nordsøen, vil Danmark kunne forblive selvforsynende med energi mange år endnu. Forskningsprojektet Nano-Chalk på Københavns Universitet har fundet en mulig nøgle til Nordsøolien og præsenterer sine forskningsresultater ved et symposium de kommende dage.

Boreplatform i NordsøenI 2005 sprang champagne-propperne ved tilsagnet for Nano-Chalk projektet – et samarbejde mellem Københavns Universitet og Maersk Oil, støttet af den dengang nyfødte Højteknologifond, til i alt 60 millioner kroner.

Fra den 30. januar til den 1. februar fejres det succesfulde projekt ved et symposium på Københavns Universitet, hvor resultaterne fremlægges, og hvor forskere, erhvervsliv, ministerium og fonde diskuterer, hvordan vi i Danmark kan skabe flere projekter af den type.

Unik viden fører til nye muligheder for olieudvinding

Forskningsleder Susan Stipp fortæller om Nano-Chalk projektet:

- Vi arbejder med at karakterisere naturmaterialer, og det er der meget få, der kan. For Maersk Oil er det interessant at vide, hvorfor og hvordan olie og vand sætter sig på overflader. Den viden kan bruges, når man vil have olie op af undergrunden eller hvis man skal rydde op efter olieudslip.

Forskningsgruppen har tiltrukket sig international opmærksomhed og store investeringer fra selskaber som BP. Senest er tre pilotprojekter sat i gang i samarbejde med DONG.

Principal petrophysicist Finn Engstrøm fra Maersk Oil, som har støttet projektet med over 16 millioner kroner, siger:

- Maersk Oil arbejder konstant på at forbedre vores evne til at indvinde olie af den danske Nordsø. I dag er ca. 75 % af olien ikke producerbart blandt andet fordi en stor del er fanget i mikroskopiske porer i kalksten. Nano-Chalk projektet har givet os en bedre forståelse af hvordan olie og kalk interagerer. Det håber vi på sigt vi kan omsætte til nye metoder til at producere olie mere effektivt.

Internationalt forskningsmiljø etableret fra grunden

Med Nano-Chalk er et nyt internationalt konkurrencedygtigt forskningsmiljø etableret i Danmark. Fra en gruppe på otte i 2005 tæller Nano-Chalk gruppen i dag omkring 55 forskere og ph.d.-studerende, som arbejder i højt specialiserede laboratorier.

- Den succes vi ser nu, er et resultat af hårdt pionerarbejde på et nyt område, hvor vi har skullet overbevise både universitetsfolk og erhvervsliv om potentialet i vores forskningsområde. Men vi har også været gode til at lytte til de behov, erhvervslivet har, fortæller Susan Stipp.

Hos Højteknologifonden siger direktør, Carsten Orth Gaarn-Larsen:

- De dygtige forskere i Nano-Chalk projektet har sammen med en global virksomhed brugt år på at skabe et udviklingsmiljø, som har positioneret sig globalt. Faktisk gør de det så godt, at de har hentet millioner af kroner fra udlandet til ny dansk forskning. Det er penge, som langt overstiger det oprindelige Nano-Chalk projekt.

Meget mere end olieudvinding

Stipps forskergruppe er stærkt optaget af at løse samfundsproblemer. Også i samarbejde med erhvervslivet. Det kræver en grundlæggende forståelse af kemiske, fysiske og biologiske processer. Som for eksempel hvorfor kalk ikke bliver til limsten, men forbliver som det er.

- Hvis vi kan svare på det, kan vi designe et produkt, der fremskynder vækst af krystaller og dermed gøre det lettere at udvinde mere af den resterende olie. Det gør os også i stand til at udvikle naturlige materialer, der er meget robuste, siger Stipp. Resultaterne kan også være med til at svare på, hvordan organismen danner knogler og tænder – og dermed være nyttig for forskning i for eksempel knogleskørhed.

- Den grundforskning vi bruger til at løse ét vigtigt spørgsmål for både samfund og virksomheder, kan føre til viden, som kan bruges på mange andre områder, fortæller Stipp.

Kontakt

Professor Susan Stipp
Nano-Science Center, Københavns Universitet
Tlf: +45 28 75 02 02

Direktør Carsten Gaarn-Larsen
Højteknologifonden
Tlf: +45 33 63 72 82

Pressekontakt Charlotte Holst
Maersk Oil
Tlf: +45 21 47 62 59