11. marts 2016

KU-firma åbner Europas mest avancerede luft-laboratorium

Kemisk virksomhed

Med syv millioner årlige dødsfald på samvittigheden er luftforurening den største enkeltstående årsag til for tidlig død. Virksomheden INFUSER fremstiller avancerede luftrensningsløsninger på baggrund af et patent fra Københavns Universitet. For at kunne levere de bedst mulige forskningsbaserede løsninger, åbner virksomheden nu Infuser Cleanlab, der bliver Europas, og måske verdens, mest avancerede laboratorium til analyse af luftkvalitet.

Naboskab til universitetsforskere vigtigt for forretningen

Laboratoriet har til huse i Universitetsparken, hvor også KU’s Kemiske Institut bor. Dermed kan INFUSER fastholde et nært samarbejde med instituttets atmosfærekemiske sektion. Ikke mindst med sektionens studerende, der i vidt omfang forventes at udføre forskningsprojekter, og på sigt også få studiejobs i laboratoriet.

Imponerende maskinpark med enestående løsninger

I det 400 kvadratmeter store laboratorium har virksomheden samlet en imponerende park af analyseapparater, som det Kemiske Ioniserings massespektrometer, der kan måle forureningskoncentrationer helt ned til en i en milliard, uden at bruge tid på prøveforberedelse. Med et Fourrier Transform Infrarødt Spektrometer kan de måle direkte på den kemiske sammensætning i en rødglødende røggaskanal.

Sortering af støvpartikler afslører luftforurenings skadevirkning

I det nye laboraotirum kan infuser også sortere partikler fra 2 ½ nanometer (ca. ti molekyler) til 20 mikrometer (et støvpartikel) ved brug af en kombination af en avanceret Scanning Mobility Particle Sizer og en Aerosol Particle Sizer. Det er vigtigt for INFUSER at kende størrelsesfordelingen af partikler i den luft de skal rense, fordi alt under fire mikrometer kan ende helt nede i lungerne, når man ånder ind.

Størrelsesfordelingen er særlig vigtig for INFUSER fordi firmaet fremstiller luftrensere til både produktionsindustri og ejendomsmarkedet, hvor løsningerne er baseret på det KU-patenterede GPAO-system (Gas-Phase Advanced Oxidation). Her bliver forurenende gasser, der er vanskelige at fjerne, omdannet til støv, der er let at få bugt med. Så det er naturligvis afgørende at sikre, at ingen inhalerbare støvkorn slipper ud af systemet.

Enestående og komplekst apparat

Endelig er INFUSER ved at lægge sidste hånd på et apparat, der bliver det første af sin art i verden. En Automatisk prøveforberedelsesrobot efterfulgt af en Termo Desorber- Gaskromatograf-Massespektrometer-Flammeioniserings-og Termisk Konduktivitetsdetektor (TD-GC-MS/FID/TCD). Apparatet er så nyskabende, at leverandørens teknikere kommer til Danmark bare for at se på det, og med det, vil Infusers teknikere kunne måle en præcis forureningsprofil på selv helt nye typer forurening de aldrig før er stødt på.

Universitetskemikere sætter turbo på virksomheds udvikling

Den administrerende direktør for INFUSER. Lars Nannerup, glæder sig over muligheden for at kunne åbne laboratoriet i fysisk nærhed til atmosfærekemikerne på KU.

”Produktet og virksomheden befinder sig stadig i en udviklingsfase. Derfor er vi dybt afhængige af et fortsat samarbejde med Københavns universitet, hvor idéen er fostret”, siger Nannerup og fortsætter.

”Al vores teknologi udvikler vi i samarbejde med forskere på Københavns Universitet. Siden vi startede for to et halvt år siden har vi ansat 25 medarbejdere. Langt de fleste ansatte er uddannede kemikere eller ingeniører og i løbet af de kommende seks måneder ansætter vi yderligere 10 kemikere og ingeniører til vores udviklingsafdeling. Hver eneste sag, hvert eneste forureningsproblem, repræsenterer en ny udfordring, og hvert eneste anlæg skal tilpasses, så det kan fjerne den helt særegne cocktail af forskellige gasser, der kommer ud af den enkelte produktion”, fortæller Lars Nannerup.

Grundforskning har skabt arbejdspladser

Nannerup og INFUSER er noget så sjældent, som en iværksætter, der tjener penge. Virksomheden blev dannet i 2012. I løbet af de mellemliggende år har INFUSER leveret ren luft til en spildevandsvirksomhed i Århus, en chips-producent i Sverige og en lukningstruet foderfabrikant i Jelling I første kvartal 2016 viste virksomheden så sit første overskud, siger Nannerup

”Vi har altså konverteret grundforskning til arbejdspladser og skatteindtægter til Danmark”.