25. august 2014

Løbearrangement kvæles i sundhedsskadelige partikler

Miljøkemi

Motionsløbere til det populære og sociale løbearrangement DHL-stafetten udsættes for så mange partikler, at de lige så godt kunne spæne rundt i dieselosen på en fjerntogsperron. Det viser målinger udført af en kemistuderende ved Københavns Universitet.

Maria Bech Poulsen med partikeltællerne der afslørede DHL's usunde løbeluft.

Motionsløbere til DHL burde udstyres med støbejernslunger

Maria Bech Poulsen er halvvejs igennem et kandidatstudium som miljøkemiker ved Kemisk Institut. Som led i uddannelsen udførte hun i sommeren 2013 en undersøgelse, der skulle afsløre mængden af partikler i luften i Københavns Fælledpark, da tusindvis af løbere, kolleger og familiemedlemmer fandt sammen til DHL-løbets motion og grillhygge. Og hendes målinger viser at motionsløberne burde have støbejernslunger.

”Jeg havde tidligere målt partikeltætheden på Nørreports fjerntogsperron. Perronen ligger i et lukket rum, hvor der pulser dieseltog ind hele tiden. Alligevel målte jeg lige så mange partikler ved DHL-stafettens løberute”, fortæller Maria Bech Poulsen.

Grillpartikler giver rygerlidelser

De såkaldte ultrafine partikler, som Maria Poulsen målte på, er uhyre sundhedsskadelige. De er under en mikrometer (en tusindedel millimeter) i diameter. Derfor kan de trænge helt ud i de yderste spidser af lungerne, hvor de kan forårsage åndedrætsbesvær eller deciderede lungesygdomme, som KOL og bronkitis. Lidelser, der ellers mest kendes hos rygere. Fra lungerne kan partiklerne oven i købet gå i blodet og forårsage blodpropper og andre hjerte/kar sygdomme.

Løberute mere forurenet end firesporet hovedgade

Med sine bærbare partikelmålere i hånden krydsede Poulsen den tæt-trafikerede Nørre Allé på sin vej ind i Fælledparken. På vej over den firesporede gade så hun, at måleapparaterne viste op til 30.000 partikler per kubikcentimeter. Den type målere, hun brugte, såkaldte CPC’er eller Condensation Particle Counters, regner et gennemsnit ud for hvert minut, og de 30.000 partikler per kubikcentimeter er helt normalt tal for stedet. Men da hun rundede det første telt nær DHLs målstreg, så hun tælleren løbe amok.

"Der er ingen tvivl om, at det er de mange grillopstillinger, der slipper de enorme mængder partikler ud i luften!

Maria Bech Poulsen

Cand Scient. Stud.

Kemisk Institut

Københavns Universitet

”Gennemsnitstallet hvor gæsterne griller pølser, var 250.000, og det er højt. Men der hvor teltene stod tættest på begge sider af løberuten rundede måleren 300.000 partikler per kubikcentimeter”, forklarer Poulsen, og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at det er de mange grillopstillinger, der slipper de enorme mængder partikler ud i luften”.

Løber selv trods chockmålinger

Som løber under DHL-stafetten ånder man hurtigt og dybt, mens man passerer de osende bøfgriller. Til gengæld opholder tilskuere sig i længere tid blandt partiklerne. Maria Poulsen pointerer, at hun er kemiker, ikke læge, så derfor kan hun ikke med sikkerhed sige, om det er mest skadeligt at være løber eller tilskuer. Under alle omstændigheder kunne målingerne ikke skræmme hende fra selv at deltage i løjerne.

”Det er en tankevækkende kombination. Man løber for sundheden, men udsætter sig selv for sundhedsskadelige partikler. Alligevel er det en sjov og socialt arrangement, og jeg løb da selv en runde dagen efter mine målinger”, slutter Maria Bech Poulsen.

Vejleder på forskningsprojektet var Ole John Nielsen, der er professor i atmosfærekemi på Kemisk Institut. CPC-målerne var udlånt af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Institut for Miljø og Sundhed.

Kontakt

Maria Bech Poulsen Cand. Scient. Stud, miljøkemi
Telefon: 61260534