27. oktober 2016

En molekylær, skalerbar trædesten på vejen til fremtidig kvantecomputer

FREMTIDIG KVANTECOMPUTER:

En bevilling på 4 millioner kr. fra Villum Fonden er gået til lektor Stergios Piligkos på Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Til projektet "Novel aspects of lanthanide magnetism for quantum information applications", har lektor Stergios Pilikos modtaget 4 millioner kr. fra Villum Fonden.  

"Denne bevilling giver mulighed for at studere statisk- og dynamiskmagnetiske egenskaber af komplekser for realisering af kvanteporte som potentielt kan anvendes i kvantecomputere. Jeg ser frem til at bidrage med en trædesten til en fremtidig kvantecomputer", siger Stergios Piligkos.

Den næste generation af kvantecomputere vil inkorporere molekylære materialer, der ikke kun har til formål at skrumpe dimensionerne, men som også vil tillade at udnytte de kvantemekaniske egenskaber karakteristisk for stof på den molekylære skala.

 Klik her for at se mere på Villum Fondens hjemmeside

Emner