3. februar 2012

Handelsminister besøger KEMI på KU

Når ministre besøger universiteter er det som oftest fra ressortområderne forskning eller uddannelse. Men den anden februar kunne Kemisk Institut byde velkommen til Pia Olsen Dyhr (SF), der er Handels og Investeringsminister i regeringen Thorning.

Af Jes Andersen

Kemikere i samarbejde med industri begejstrer minister

I løbet af blot tyve minutter lykkedes det for professor Ole John Nielsen at præsentere ministeren for en række af de erhvervssamarbejder hans gruppe for atmosfærisk kemi over årene har halet i land. Blandt andet samarbejder med Ford Motors om udvikling af nye kølemidler til deres biler.

Ny metode til luftrensning

Ministeren var imidlertid kommet med et specifikt mål. Hun ville se en prototype af den luftrensningsmetode som lektor Matthew Johnson fik patenteret i 2009. CleanAir, som opfindelsen hedder, udmærker sig ved at udnytte en accelereret udgave af atmosfærens naturlige selvrensende egenskaber. En metode der gør, at man kan rense indendørsluft mere effektivt med et lang mindre forbrug af energi.

Ministeren blev fulgt af Prorektor Thomas Bjørnholm, som mange på Kemi vil kende som tidligere leder af Nano-Science Center