3. februar 2011

Transitspørgsmål skal besvares af nyansat

 

Hvordan partikler passerer gennem en overflade lyder ikke umiddelbart som et spørgsmål om liv og død. Men hvis partiklen er et lægemiddel og overfladen er en cellemembran, er det pludseligt altafgørende at hitte ud af hvad der sker ved grænseovergangen. 

Af Jes Andersen

 

Marité Cardenas is a sucker for surfaces

Afgørende at kigge gennem overflader

Nu sætter Kemisk Institut turbo på sine bestræbelser på at undersøge biokemiske molekylers transitopførsel ved at hyre Marité Cardenas som ny lektor. Og hun er uhyre entusiastisk omkring sit forskningsfelt.
"Jeg kan godt lide overflader. De findes overalt. Et hvilken som helst lægemiddel skal klare at trænge gennem knogle, blodåre, cellemembran og en række andre overflader, for at nå deres mål", siger den nyansatte.

 

 

Spændende når de ændres

Hvis man kunne være sikker på at et proteinbaseret lægemiddel kunne klare sig uændret gennem en cellemembran, ville der ikke være nogen grund til at undersøge deres transit. Men mødet mellem molekyle og membran vil ofte ændre molekylets form og egenskaber.
Dr. Cardenas slutter sig til grupperne Nanokemi, bionano og nanomedicin- på Nano-Science center under Kemisk Institut. Som ivrig eksperimentalist er hun opslugt af forsøget på at genskabe overflader, der minder så meget som muligt om dem man finder på levende celler.

"Hvis jeg bare lod mine proteiner reagere kemisk med de stoffer der indgår i en cellevæg ville det være lidt som at efterprøve en nøgle i et nøglehul, hvor der ikke er nogen dør. Det ville ikke give ret meget mening. Så jeg vil gerne skabe in vitro betingelser, der svarer ganske nøje til in vivo", forklarer Dr. Cardenas.

Mest Medicin, men også fødevarer

Cardenas interesserer sig i særlig grad for membrantransportspørgsmål, som kan hjælpe lægemiddelindustrien. Men hendes forskning har også vist sig særdeles nyttig inden for fødevareteknologi. Og faktisk har Cardenas netop en baggrund i det felt. Efter at have læst sig til sin kandidatgrad i hjemlandet Venezuela tog hun endnu en kandidatgrad på Universitetet i Lund. Denne gang i fødevareteknologi. Det var også Lund, der lagde laboratorier til hendes Ph.d. studier i fysisk kemi på overflader, men derefter flyttede hun til det tekniske universitet Malmø Høgskola for at udføre post-doc arbejde i medicinalteknologi.
Før hun fik sin lektorstilling arbejdede Cardenas to år i København på et Freja-stipendiat. Hun bor i Malmøforstaden Lomma med sin spansk/svenske mand, og deres tre døtre.