Arbejdsmiljøorganisationen ved H. C. Ørsted Institutet

Katastrofeplan 

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen
Retningslinier for Am-grupperne

Arbejdsmiljøoplysninger

Generelle arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser ( English version )
Beskrivelse af transport af trykflasker, fortættede gasser og letflygtige væsker i elevatorer
Kemibrug
Arbejdstilsynet
Teknisk Administration - Arbejdsmiljø
TrygFondens Brandskole 

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe A: Mineralolieaffald
Affaldsgruppe B: Halogen- eller svovlholdigt organisk-kemisk affald
Affaldsgruppe C: Energirigt organisk-kemisk affald uden halogen og svovl
Affaldsgruppe H: Organisk-kemisk affald uden halogen og svovl
Affaldsgruppe K: Kviksølvholdigt affald
Affaldsgruppe X: Uorganisk-kemisk affald
Affaldsgruppe Z: Andet affald
Affaldsgruppe O: Reaktivt affald

Korrekt håndtering og mærkning af kemikalieaffald ved Kemisk Institut

Kontaktoplysninger

Udvalgsformand: Theis Brock Nannestad