Affaldsgruppe A – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe A

Mineralolieaffald

 


Eksempler:

- Dieselolie
- Fuelolie
- Fyringsolie
- Hydraulikolie
- Smøreolie
- Oliefiltre
- Olie fra olie- og benzinudskillere
- Olieforurenet jord og sand

- Varmetransmissionsolie (PCB frit).


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe A, indestår affaldsproducenten for at:

- affaldet kun indeholder olieprodukter, eventuelt blandet med vand jord eller sand.
- der ikke er tilsat emulgerende stoffer.
- der højest er 1% halogen og svovl i affaldet, dog ingen PCB.
- der ikke er tilsat uorganisk kemikalier.
- affaldet ikke indeholder bore- eller skæreolie.
- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under Gruppe O.
- affaldet ikke indeholder kviksølv.


Vigtige bemærkninger:

- Olieemulsion og anden organisk affald hører typisk under gruppe H. eller C. afhængig af brændværdi.
- Halogen- og svovlholdig samt affald med PCB hører under gruppe B.
- Organisk affald med højst 50% vand hører normalt under gruppe C.