Affaldsgruppe B – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe B

Halogen- eller svovlholdig organisk-kemisk affald

 


Eksempler:

- Chloroform.
- Tetrachlormethan.
- Freon.
- Methylenchlorid.
- Andre halogenholdige opløsningsmidler.
- Fikserbade med mere end 1% svovl i form af thiosulfat
- Halogenholdig limaffald
- PVC affald
- PCB- holdig olie 


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe B, indestår affaldsproducenten for at:

- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under affaldsgruppe O.
- affaldet ikke indeholder kviksølv.
- affaldet ikke indeholder isocyanat.
- affaldet ikke indeholder ukrudt- og insekt bekæmpelsesmidler.


Vigtige bemærkninger:

- Kviksølvholdigt affald deklareres under affaldsgruppe K.
- Isocyanater deklareres under affaldsgruppe Z.
- Halogen- og svovlfri skæreolie under affaldsgruppe H.
- Når summen af halogen- og svovlindholde overstiger 1% er det altid B affald.