Affaldsgruppe C – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe C

Energirigt organisk-kemisk affald uden halogen og svovl

 


Eksempler:

- Acetone.
- Alkoholer.
- Animalske olier.
- Benzen.
- Benzin.
- Ethere.
- Fortynder.
- Hexan.
- Methylethylketon.
- Petroleumsether.
- Styren.
- Syntetisk olie.
- Terpentin.
- Toluen.
- Vegetabilske olier.
- Xylen.


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe C, indestår affaldsproducenten for at:

- vandindholdet er maximum 50%.
- affaldet ikke indeholder: Halogen, Svovl eller Kviksølv.
- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under affaldsgruppe O. 


Vigtige bemærkninger:

- Er vandindholdet over 50% deklareres affaldet i gruppe H.
- Halogen- og/eller svovlholdigt affald deklareres i gruppe B.
- Kviksølvholdigt affald deklareres under affaldsgruppe K.