Affaldsgruppe K – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe K

Kviksølvholdigt affald

 


Eksempler:

- Alle kviksølv forbindelser.
- Kviksølv fra manometre og lignende.
- Kviksølvlamper.
- Kviksølvtermometre.


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe K, indestår affaldsproducenten for at:

- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under affaldsgruppe O.
- når affaldet behandles under gruppe K kræves der ingen særlige forudsætninger, udover at det naturligvis er korrekt emballeret og mærket.


Vigtige bemærkninger:

- Bland aldrig kviksølvholdigt affald med andre typer affald!
- Er affaldet kviksølvholdigt, skal dette fremgår klart af deklarationen.