Affaldsgruppe O – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe O

Reaktivt affald

 


Eksempler:

Oxiderende stoffer i henhold til ADR kl. 5.1.
Borat og perborat.
Bromater og perbromater.
Chlorater og perchlorater.
Hydrogenperoxid.
Hypochloriter (faste).
Iodater og periodater.
Manganater og permanganater.
Nitrat og nitritsalte.
Uorganiske peroxider.

Organiske peroxider i henhold til ADR kl. 5.2.

Stoffer, der i henhold til ADR kl. 8 pkt. 11 og 12 udvikler syredampe ved kontakt med vand.
Aluminiumchlorid (vandfri).
Chlorsulfosyre.
Ferrichlorid (vandfri).
Phosphoroxychlorid.
Svovldichlorid.
Thionylchlorid.

Stoffer, der i henhold til ADR kl. 4.3 udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand.
Alkalimetaller og legeringer.
Aluminium (pulver).
Amider og metaller.
Hydrider.
Silicider


Vigtige bemærkninger:

Det bør tilstræbes, at stoffer i affaldsgruppe O nedbrydes til mindre aktive stoffer.

Ovenstående stofbetegnelser og grupper er kun anført som eksempler. Der er mange flere stoffer i hver af de fire kategorier.

Emballering:
Selvom de forskellige typer alle hører under gruppe O, skal de holdes adskilt fra hinanden. Med mindre affaldet fremsendes i originalemballage, skal der altid benyttes helt rene plastemballage.