Affaldsgruppe X – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe X

Uorganisk-kemisk affald

 


Eksempler:

- Basisk cyanidholdige opløsninger.
- Chromsvovlsyre.
- Flussyre
- Galvaniske bade.
- Hypochlorit-opløsninger.
- Metalhydroxid.
- Phosphorsyre.
- Salpetersyre.
- Saltsyre.
- Svovlsyre.
- Uorganiske salte.

OBS:

Indeholder affaldet ammonium, chrom, cyanid, flussyre, flourider eller komplexdannere skal dette fremgå af deklarationen.


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe X, indestår affaldsproducenten for at:

- affaldet ikke indeholder organiske forbindelser, som f. eks. olie, fedt og komplexdannere.
- såfremt affaldet indeholder cyanid skal pH være over 10 og cyanidindholdet under 3%.
- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under affaldsgruppe O.
- affaldet ikke indeholder kviksølv.


Vigtige bemærkninger:

- Kviksølvholdigt affald deklareres under gruppe K.
- Isocyanater deklareres under gruppe Z.
- Indeholder affaldet organiske forbindelser, er det arden af disse der afgør, hvilken gruppe affaldet skal deklareres i.
- Cyanholdigt affald må kun transporteres, hvis pH er over 10 og cyanindholdet er under 3%. Er der over 3% skal der fortyndes.