Affaldsgruppe Z – Københavns Universitet

Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet

Affaldsgruppe Z

Andet affald

 


Eksempler:

- Asbest, pakket ifølge asbest bekendtgørelsen.
- Blandet affald fra laboratorier i små emballage ( typisk fra øvelses kurser).
- Isocyanater.
- Kanyler, skalpeller og andre skarpe genstande i bokse godkendt af Kommunekemi.
- Spraydåser.
- Trykflasker.
- Tom emballage.
- Ukendt kemikalieaffald.


Vilkår:

Når affaldet deklareres i gruppe Z, indestår affaldsproducenten for at:

- affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under affaldsgruppe O.
- affaldet ikke indeholder kviksølv.
- affaldet ikke indeholder løse kanyler eller skarpe/spidse genstande. 


Vigtige bemærkninger:

- Løse kanyler udgør en uacceptabel risiko for Kommunekemis sorteringspersonale, og vil normalt blive returneret for afsenderens regning.
- Ukendt affald kan altid deklareres under gruppe Z. Kommunekemi vil da foretage identifikation af affaldet mod betaling.