Kemisk Instituts Ledelsesteam (KILT)

Formand

Institutleder Mikael Bols

Medlemmer

Viceinstitutleder for forskning: Professor Henrik Grum Kjærgaard
Viceinstitutleder for undervisning: Professor Morten Meldal
Professor Jesper Bendix
Professor Knud J. Jensen
Professor Leila Lo Leggio
Professor Mogens Brøndsted Nielsen
Professor Stephan Sauer
Professor Bo W. Laursen
Administrationschef: Solvejg Jørgensen