Samarbejdsudvalget – Københavns Universitet

Kemisk Institut > Om instituttet > Organisation > Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget

Medlemmer Arbejdsgiversiden

Mikael Bols
Steen Georg Brandt 
 

Medlemmer Arbejdstagersiden 

Poul Thorbjørn Sørensen
Peter Birkving 
Peter Waaben Thulstrup
Lone Nissen