Efter- og videreuddannelse

Styrk din faglighed med kompetencegivende efteruddannelse og videreuddannelse. Uddannelserne er forankret i et forskningmiljø, og undervisningen er tilrettelagt af forskere, så du er sikret et højt kvalitetsniveau.