Organisationstruktur – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kemisk Institut > Om instituttet > Organisation

Organisationsstruktur

Institutleder

Mikael Bols

Varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, efter bemyndigelse fra rektor (dekan) og efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen. Institutlederen kan pålægge videnskabelige medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for disses valg af videnskabelige metoder.

Viceinstitutleder for forskning

Henrik Grum Kjærgaard

Formand for Forskningsudvalget, Institutrepræsentant i Det Natur og Biovidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg

Hovedansvarlig for at rådgive institutlederen mht. udvikling af instituttets forskning samt initiativer, der kan styrke instituttets samarbejde med eksterne parter samt tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Viceinstitutleder for undervisning

Jan Jensen

Har til opgave at rådgive institutlederen mht. udbud, kvalitet, sammenhæng og udvikling af instituttets undervisning samt varetage dialogen med relevante studieledere og studienævn om kursusudbud og kursusevalueringer.

Institutadministrator

Steen Georg Brandt

Leder af Nørre Campus Institutadministration, der samlet varetager de administrative funktioner for CHEM og tre andre institutter under det Naturvidenskabelige Fakultet. (DIKU, IND og IMF)

Studieleder på kandidatuddannelse

Solvejg Jørgensen

Studieleder for kemi.

Kemisk Instituts Ledelsesteam (KILT)

Sektionerne

  • Uorganisk Kemi
  • Biologisk Kemi
  • Organisk Kemi
  • Nano Kemi
  • Kemisk Biologi
  • Fysisk Kemi
  • Materialekemi