Kemisk Biologi 

Forskningssektion

Sektionen for Kemisk Biologi forsker i grænseområdet mellem kemisk syntese, biologi og biofysik. Vi fokuserer på at forstå biologiske samt kemiske fænomener på nano-skala og anvender disse indsigter i udviklingen af biomedicin. Der er fem separate grupper inden for sektionen. Forskningsområderne inkluderer

  • Spatio-temporal organisering af biologiske systemer
  • Koblingen af biomolekyler med overflader, herunder nanomaterialer og nanowire
  • Kemiske, biofysiske og strukturelle aspekter af cellesignalering (GPCR)
  • Selvansamlende systemer
  • Peptiders, proteiners og kulhydraters kemi
  • Kombinatorisk kemi
  • Kunstige enzymer
  • Cellulose-baserede kemikalier og energikilder
  • Peptid-baseret medicinalkemi