Forskningssektion

Uorganisk Kemi

Design, synthese og modellering af metalkomplekser til enkelt-molekyle magnetisme, metal skabelon syntese og små-molekyle-aktiveret katalyse

Sektionsleder: Jesper Bendix

Tilknyttede Forskere