Anders Rørbæk Døssing

Anders Rørbæk Døssing

Lektor

Medlem af:

  Sprogkundskaber

  Engelsk, tysk, fransk, russisk

  Uddannelse:                   1990  Lic.scient. i kemi

                                       1987  Cand.scient. i kemi

                                       1981  Immatrikuleret ved Københavns Universitet

                                        

  Ansættelser:                   1997 -  Lektor ved Kemisk Institut, Københavns Universitet

                                       1994 - 1997  Adjunkt ved Kemisk Institut, Københavns Universitet

                                       1992 - 1994  Postdoc. ved Odense Universitet

                                       1991 - 1992  Postdoc. ved University of California, Santa Barbara

                                             

  Administrative hverv:        2007 -  Studieleder for bacheloruddannelsen i de kemiske fag

                                       2002 - 2004  Laboratorieleder ved Kemisk Laboratorium 1

                                       1997 -  Tillidsrepræsentant for magistre ved Kemisk Institut

  Uddannelse

  Cand.scient., lic.scient.

  ID: 11393