Anders Rørbæk Døssing

Anders Rørbæk Døssing

Lektor

Sprogkundskaber

Engelsk, tysk, fransk, russisk

Uddannelse:                   1990  Lic.scient. i kemi

                                     1987  Cand.scient. i kemi

                                     1981  Immatrikuleret ved Københavns Universitet

                                      

Ansættelser:                   1997 -  Lektor ved Kemisk Institut, Københavns Universitet

                                     1994 - 1997  Adjunkt ved Kemisk Institut, Københavns Universitet

                                     1992 - 1994  Postdoc. ved Odense Universitet

                                     1991 - 1992  Postdoc. ved University of California, Santa Barbara

                                           

Administrative hverv:        2007 -  Studieleder for bacheloruddannelsen i de kemiske fag

                                     2002 - 2004  Laboratorieleder ved Kemisk Laboratorium 1

                                     1997 -  Tillidsrepræsentant for magistre ved Kemisk Institut

Uddannelse

Cand.scient., lic.scient.

ID: 11393