Jesper Bendix

Jesper Bendix

Professor

Primære forskningsområder

Biouorganisk kemi

Magnetokemi

Elektroniskstrukturteori (Ligandfeltteori, DFT)

Uorganisk syntese

Undervisnings- og vejledningsområder

Uorganisk kemi

Biouorganisk kemi

Magnetokemi

Elektroniskstrukturteori (Ligandfeltteori, DFT)

Uorganisk syntese

Spektroskopi (UV-vis, fluorescens, EPR)

ID: 9361