Anders Bo Skov

Anders Bo Skov

Videnskabelig ass.

Mit primære forskningsområde er egenskaberne af molekyler med relation til solceller undersøgt på femtosekund tidsskalaen. Dette gøres ved hjælp af femtosekund-laser systemet i Prof. Theis I. Søllings laboratorium.

Herunder studeres der hvorledes funktionaliseringer og relative positioner af tunge atomer påvirker dynamik på femtosekund-tidsskalaen. Opdagelser her fremkommer derfor i krydsfeltet mellem organisk kemi og ultrahurtig spektroskopi.

Mit tidligere arbejde har været fokuseret på syntese og karakterisering af molekylære fotokontakter, der søgtes brugt som solenergibatterier.

Min værktøjskasse som kemiker inkluderer således:

  • Organisk syntese
  • Beregningskemi
  • Spektroskopi
  • Tidsopløst spektroskopi
  • Krystallografi

Resultater af min forskning håbes anvendt til at udvikle bedre solbatterier, mere effektive solceller og generelt til en udvidet forståelse af interaktionen mellem lys og molekyler.

ID: 135847413