Biologisk kemi

Forskningssektion

Struktur og Funktion af ”Livets Molekyler”

Proteiner, peptider, RNA og DNA udfører, alene eller sammen med metalioner og andre co-faktorer, opgaver som katalyse, transport og regulering af biokemiske reaktioner i levende celler. Komplicerede processer der er forudsætningen for alt liv. At forstå dem kræver analyser af struktur, dynamik og funktion af både biomolekylerne og co-faktorer samt deres vekselvirkning med hinanden.

Sektionen arbejder med en bred vifte af forskningsprojekter centreret omkring en molekylær forståelse af biologiske systemer, herunder proteiners struktur, metalioners vekselvirkning med biomolekyler og modellering af komplekse biologiske systemer. Gruppen benytter røntgenkrystallografiske undersøgelser sammen med en lang række spektroskopiske teknikker såsom cirkular dichroisme og fluorescens spectroskopi kombineret med moderne biokemiske metoder. Disse eksperimentelle undersøgelser understøttes endvidere af bioinformatiske undersøgelser samt kvantemekaniske strukturberegninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Biologisk Kemi

Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Morten J. Bjerrum

Sektionsleder, Professor
Kontor: C210
Tlf.: +45 2926 0452
E-mail: mobj@chem.ku.dk