Fysisk Kemi

Forskningssektion

Fysisk, spektroskopi, kinetik, fotokemi, teoretisk og beregnings kemi

Gruppen udfører grundlæggende eksperimentel og teoretisk forskning i gasfase- og overfladekemi. Ofte inspireret af problemer indenfor miljø, klima, atmosfærekemi og proteinfoldning.

Tilgangen der både er eksperimentel og teoretisk drejer sig om egenskaber for atmosfæriske aerosoler, egenskaber og reaktioner for nye molekyler, radikaler, dimerer og klynger i gasfasen og kemiske reaktioners isotopeffekter.

Vores tilgang trækker kraftigt på termodynamik, spektroskopi, reaktionskinetik og mekanisme, fotokemi og anvendt kvantekemi. Nye eksperimentelle og teoretiske metoder bliver til stadighed udviklet i gruppen. En ny metode til at rense indendørsluft er for nyligt blevet patenteret.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Fysisk Kemi

Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Kurt Valentin Mikkelsen

Sektionsleder, Professor
Kontor: C315
Tlf.: +45 51 37 42 11
E-mail: kmi@chem.ku.dk