Organisk Kemi

Forskningssektion

Organisk syntese, fysisk organisk kemi og supramolekylær kemi.

Organiske molekyler designes og syntetiseres med henblik på at studere deres egenskaber, intermolekylære vekselvirkninger og reaktivitet i både opløsning og gasfase.

Gruppens synteseaktiviteter fokuserer dels på udvikling af nye reaktioner dels på udvikling af organiske makromolekyler, kulhydrater, dendrimer og vært-gæst systemer til brug for biomimetisk katalyse, sensorer, intelligent medicinering, ledende polymerer, farvestoffer, fotokontakter og molekylær elektronik, mens de fysisk organiske aktiviteter fokuserer på reaktionsmekanismer, elektronoverførselsreaktioner og hydrogenbindingsstudier. De molekyler og metoder vi udvikler bliver undersøgt for en bred vifte af mulige anvendelser inklusiv indenfor CO2-fangst og omdannelse, solenergi-fangst og lagring, nye typer antibiotika, nye typer præventionsmidler og til biomimetisk katalyse.

Det eksperimentelle arbejde involverer udover syntese både elektrokemi, massespektrometri, reaktionskinetiske målinger, fotolyseeksperimenter samt UV-Vis og NMR spektroskopi. Sideløbende anvendes beregninger for at forstå molekylære egenskaber, reaktionsveje og mekanismer.

 

 

 

 

Kontakt

Organisk Kemi

Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Michael Pittelkow

Sektionsleder, Professor
Kontor: B320
Tlf.: +45 3054 5509
E-mail: pittel@chem.ku.dk