20. oktober 2023

Æresdoktorgrad i naturvidenskab til Prof. Paul Dupree

Under den kommende årsfest den 10. november 2023 modtager professor Paul Dupree fra University of Cambridge en æresdoktorgrad i naturvidenskab fra Københavns Universitet. Æresdoktorgraden er en anerkendelse af prof. Duprees enestående bidrag til at opklare den komplekse struktur af plantecellevæggen og de enzymer, der er involveret i dens nedbrydning og syntese, et arbejde der omfattende samarbejde med forskere ved Kemisk Institut, Institut for Plante- og Miljøvidenskab samt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. I sit arbejde anvender Prof Dupree en tværfaglig tilgang, der spænder fra avanceret analytisk kemi til biokemi og genetik og er en videnskabsmand med enestående integritet. Den grundlæggende indsigt i den naturlige verdens kemi, der udspringer fra Prof Duprees arbejde, har også vidtrækkende implikationer i at overvinde mange udfordringer med at opnå en bæredygtig produktion af fødevarer og materialer. Kemisk Institut lykønsker professor Dupree og ser frem til fremtidige samarbejder. 

Prof. Dupree holder et seminar den 9. november kl. 15.00 i Auditorium 5 i HCØ-bygningen.

Emner