17. januar 2024

Nyt nationalt projekt skal styrke diversiteten i forskningsmiljøerne

DIVERSITET Igennem mange år har det været en udfordring for forskningsmiljøer inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag at tiltrække og fastholde kvindelige forskere. Nu går i alt 13 universitetsmiljøer inden for STEM-fag, heriblandt Kemisk Institut, sammen med VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD om en målrettet indsats for at styrke diversiteten.

Foto: Kemisk Institut
Foto: Kemisk Institut

Ud af det samlede antal studerende, der afslutter en kandidatgrad inden for STEM, vælger færre kvinder end mænd at forfølge en karriere inden for den akademiske verden. Dette frafald af kvindelige talenter er et uforløst potentiale, hvis Danmark også i fremtiden skal sikre sig en position som en af verdens førende STEM-nationer.

Derfor har VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og IS IT A BIRD inviteret universitetsmiljøer til at byde ind med konkrete idéer til, hvordan diversiteten kan styrkes i netop deres forskningsmiljø. Det har resulteret i etablering af samarbejder i såkaldte "Living Labs" med hele 13 forskningsmiljøer i hele landet.

Institutleder Pernille Harris er glad for at kunne bruge Living Labs. "Vi har et problem, som vi skal have hjælp til at løse. Den skæve kønsbalance på instituttet blev fremhævet i vores seneste forskningsevaluering. Vi går glip af talent og mister viden, når kvinderne fravælger en karriere på instituttet. Forskning og undervisning, og dermed universiteterne og vores samfund, nyder godt af, når de bedste rekrutteres fra hele talentmassen af ​​kvinder og mænd."

Behov for forandring

Ambitionen med "Living Labs" er at udforske forskellige løsningsmodeller for i sidste ende at udstyre de danske STEM-miljøer med konkrete, kvalificerede idéer og anbefalinger til en styrket mangfoldighed og inklusion. Det kan for eksempel være indsatser, der ændrer på rammerne for barsel og familieliv, det kan være fokus på rekruttering og fastholdelse af kvindelige medarbejdere, eller det kan vedrøre mere generelle kulturændringer i et forskningsmiljø.

Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden udtaler: "Antallet og mangfoldigheden af de ansøgninger, som IS IT A BIRD har modtaget, viser at behovet for forandring er bredt anerkendt i universitetsmiljøerne, og det tegner lovende for det udviklingsarbejde, som projektets Living Labs skal give sig i kast med."

Det er forskningsmiljøerne selv, der driver udviklingen og skaber forandringen. Sideløbende følger teamet fra IS IT A BIRD udviklingen nært ved at følge og evaluere forandringerne, så det bliver dokumenteret, hvad der skal til for at skabe en blivende positiv forandring inden for diversitet i STEM-forskning.

Dyb viden om diversitetsudfordringen

Indsatsen er en opfølgning på et antropologisk studie udarbejdet af IS IT A BIRD, der har undersøgt barrierer og potentialer for at tiltrække og fastholde kvindelige STEM-talenter i den akademiske verden.

Gennem etnografiske metoder såsom deltagerobservation semistrukturerede interviews og fokusgrupper er studiet gået tæt på både mandlige og kvindelige forskningstalenter på forskellige stadier af deres karriere og på tværs af STEM-afdelinger og fakulteter.

Tilgangen har skabt en nuanceret forståelse af den enkelte forskers hverdag, og identificerer mønstre på tværs af de personlige historier. Studiet peger også på konkrete muligheder, hvor universiteterne kan gribe til handling for at øge mangfoldigheden og fremme bedre forskning og uddannelse.

Forskningsmiljøer i Living Labs

 • Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Globe Institute (krydsfeltet mellem Geobiologi, planetforskning, biologi, geologi, arkæologi og mikrobiologi), Københavns Universitet
 • Institut for Grøn Teknologi, Syddansk Universitet
 • Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
 • Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
 • CAPeX, Accellerationscenter for Power-to-X, DTU og Aalborg Universitet
 • Institut for Agroøkologi & Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet
 • Kemisk Institut, Københavns Universitet
 • Institut for Matematik, Københavns Universitet
 • Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU
 • Institut for Matematik og Computer Science, DTU
 • Biologisk institut, Københavns Universitet
 • Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Kontakt

Pernille Harris

Institutleder

Kemisk Institut, Københavns Universitet

phharris@chem.ku.dk

Emner