CCAR - Copenhagen Chemistry Atmospheric Research

CCAR søger at besvare en række vigtige spørgsmål indenfor atmosfæreforskningen. Som eksempler kan nævnes: hvordan vekselvirker små partikler med vandmolekyler og andre gasmolekyler?, hvilken rolle spiller organiske stoffer for skydannelse?, er partikkeldannelse et stor-skala fænomen?, hvilke atmosfæriske processer ligger bag koblingen mellem klimaændringer og stratosfærisk ozonnedbrydning?, hvorfor finder man perfluorerede syrer på polerne?

CCAR har udtaget patent på en ny fotokemisk luftrensningsmetode.

Der forskes i rensning af almindelig indeluft samt resning af forurening fra forskellige produktionsprocesser. CCAR består af forskere fra Kemisk Institut på Københavns Universitet. Forskerne samarbejder på tværs af faggrænser og visionen er at kombinere kvantemekaniske beregninger, laboratorie- og feltmålinger.

For mere information, se den engelske side.

Kontakt

Ole John Nielsen

Gruppeleder, Professor
Kontor: C514
E-mail: ojn@chem.ku.dk 

Lone Mortensen

Sekretær/ kontakt
E-mail: lone@chem.ku.dk 
Tlf.: +45 353 20300
Fax: +45 353 20322