Øvelser til Studieretningsprojekter (SRP) og Studieområdeprojekt (SOP)

Overvejer du at uddanne dig inden for kemi, medicinalkemi eller nanoscience?

Du får muligheden for at lave laboratorieøvelser eller simulationer, man ikke normalt kan udføre hjemme på gymnasiet. Du benytter vores faciliteter og arbejder i vores veludrustede laboratorier, sammen med andre gymnasieelever. Undervejs får du hjælp og vejledning fra universitetsstuderende og/eller forskere på kemisk institut til både øvelser og databehandling.  

Hvornår?

SRP: Hvert år tilbyder Kemisk Institut tre dage i laboratoriet til dit SRP. SRP-dagene gennemføres i 2024 i dagene onsdag 31/1-2024, torsdag 1/2-2024 og fredag 2/2-2024. Alle tre dage fra 9-17. 

SOP: Tilmeldingen er slut i denne omgang, SOP øvelserne udbydes igen i efteråret 2024. .

Hvad?

Kemisk Institut udbyder en række laboratorieøvelser, der indeholder både syntese og analyse.

Øvelserne nedenfor er alle til Kemi B eller Kemi A (STX eller HTX) eller til bioteknologi A (STX).

Over tre dage får du mulighed for selv at fremstille en kemisk forbindelse i vores laboratorier, samt efterfølgende at analysere dit produkt på vores avancerede massespektrometri, C- og H-NMR samt elementaranalyse-apparater.

MD simulationer udbudt af Nano-Science Centret, har lidt bredere fagrække, ligesom der her anvendes computer simuleringer og ikke laboratorieforsøg, se nedenfor.

Hvordan?

Hvordan øvelsen kan indgå i SOP /SRP?

Det er op til dig som elev i samarbejde med din vejleder på gymnasiet, at aftale hvordan forsøget (eller simulationerne) bedst indgår i projektet (SOP eller SRP). Til laboratorieøvelserne kan man aftale med sin vejleder om hele forsøget bør indgå, eller om der fokuseres på dele af forsøget. Det bør også aftales med vejlederen på skolen, hvor meget teorien knyttet til forsøget skal fylde, hvor fokus skal være og hvor meget resultater og databehandling skal udfoldes i projektet.  Øvelsesvejledningen her kan med fordel vedlægges som bilag i din SOP/SRP. Under de enkelte øvelser / MD simulation er beskrevet forslag til fagkombination. 

Hvad ellers?

Læs de mest almindelige spørgsmål og svar i kemiSRP FAQ her.

Ansøg!

Du skal ansøge om at skrive SRP og SOP på Kemisk Institut. Tilmeldingen til SRP er lukket.

Har du ansøgt om at skrive SRP på Kemisk Institut,  vil du senest modtage svar om du kan lave dit SRP-arbejde på Kemisk Institut tirsdag 19/12-2023.

Fire gode projekter

Klik-kemi – Kemi i Nobelprisklasse

Professor Morten Meldal ved Kemisk Institut, KU modtog i 2022 Nobelprisen i kemi for opdagelsen af en særlig klikreaktion. Klikreaktionen er det der i kemisk fagsprog omtales som ’kobber(I)-katalyserede azid-alkyn cykloadditions-reaktion’, som er en af de mest effektive reaktioner til klik-kemi. Begrebet klik-kemi betegner høj-effektive kemiske reaktioner, der benyttes til at koble to ofte store molekyler sammen med høj selektivitet. Øvelsen her giver dig mulighed for at bliver klogere på kemien der ligger bag Nobelprisen i kemi 2022. 

Øvelserne indeholder måling af reaktionshastigheden for to klik-reaktioner med UV-spektrofotometri. Inden for medicinalkemien anvendes i dag forskellige typer af klik-reaktioner, i udviklingen af nye lægemidler. I øvelsens sidste del foretages en kemisk modifikation af insulin med kobber-fri klik-kemi. Download øvelsesvejledning her.

Fagkombination:

Kemiøvelsen her kan kombineres med en række fag. Det følgende er ideer, snak med din vejleder på skolen om hvad I synes passer bedst ind, da fagkombinationen afhænger af hvad fokus for dit SOP/SRP projekt er. Forslag til fagkombination med kemi:

 • Dansk: her kan man kan skrive en formidlingsartikel om forsøget, teorien og/eller anvendelsen.
 • Biologi / bioteknologi: her kan man eks. skrive om insulin og/eller insulinanalogers biologiske virkning, og/eller udvikling af lægemidler.
 • Fysik: her kan man inddrage teori omkring massespektrometri, og/eller C- og H-NMR. 
 • Matematik: Her kan 0. 1. og 2. Ordens reaktionskinetik beskrives og forklares matematisk.

Syntese af lægemiddel - Ondt i huden

Når hvepse, myg eller bier stikker, kan en kløestillende salve, bedøve det ømme sted. Det aktive stof i de fleste lokalbedøvende midler hedder Lidokain. Lidokain, anvendes ud over som lokalbedøvende middel, til forebyggelse og behandling af bl.a hjerterytme-forstyrrelser.

I øvelsen her skal du selv syntetisere lægemidlet Lidokain. Efterfølgende oprenses og renhedstestes stoffet, og du undersøger om du har lavet et rent aktivstof til din lokalbedøvende salve. I øvelsen benyttes en række analyser, herunder smeltepunktsbestemmelse, C- og H-NMR  massespektrometri, samt TLC analyse. Download øvelsesvejledning her.

Fagkombination:

Kemi og øvelsen her kan kombineres med en række fag. Det følgende er ideer, snak med din vejleder på skolen om hvad I synes passer bedst ind, da fagkombinationen afhænger af hvad fokus for dit SOP/SRP projekt er. Forslag til fagkombination med kemi:

 • Biologi / bioteknologi: her kan man eks. skrive om lægemidlets biologiske virkning og/eller udvikling af lægemidler.
 • Fysik: her kan man inddrage teori omkring massespektrometri, og/eller C- og H-NMR. 
 • Dansk: her kan man kan skrive en formidlingsartikel om forsøget, teorien og/eller anvendelsen.

Syntese af lægemiddel - Stereokemi og bivirkninger

Når molekyler i lægemidler findes i to stereokemiske former kan det blive farligt. Det kvalmestillende lægemiddel Thalidomid, der blev anvendt tilbage i 1960’erne viste netop dette, da den ene stereokemiske form af lægemidlet medførte misdannelser på fostre. Siden da, er der sket meget i udviklingen af nye lægemidler. Man kan i dag styre produktionen , så kun den ene stereokemiske form af lægemidlet er i det endelige produkt.

I denne øvelse fremstilles det smertestillende lægemiddel Ibuprofen, som en blanding af to stereoisomerer. Efterfølgende foretages en stereokemisk oprensning, der følges gennem en række analyser, herunder smeltepunktsbestemmelse, C- og H-NMR og massespektrometri. Til slut måles den stereokemiske renhed ved drejningen af planpolariseret lys. Download øvelsesvejledning her.

Fagkombination:

Kemi og øvelsen her kan kombineres med en række fag. Det følgende er ideer, snak med din vejleder på skolen om hvad I synes passer bedst ind, da fagkombinationen afhænger af hvad fokus for dit SOP/SRP projekt er. Forslag til fagkombination med kemi:

 • Biologi / bioteknologi A. Her kan man inddrage lægemidlets biologiske virkning, og på eventuelle bivirkninger forbundet med kirale lægemidler eller vigtigheden af optisk rene kirale lægemidler.
 • Fysik: Her kan man inddrage noget om lys, bølger og planpolariseret lys, idet den stereokemiske renhed måles med planpolariseret lys, hvilket kan beskrives fysisk.
 • Historie (STX) eller Idéhistorie (HTX). Her kan man dykke ned i eksempelvis Thalidomid katastrofen.
 • Dansk: her kan man kan skrive en formidlingsartikel om forsøget, teorien og/eller anvendelsen.

Nano-Science Centeret, Kemisk Institut, tilbyder følgende SOP/SRP forløb:

Molecular Dynamics Simulationer

Molecular Dynamics simulationer (MD simulationer) undersøger bevægelse i fysiske systemer helt ned til enkelte atomer. En størrelsesorden, hvor mikroskoper har svært ved at følge med. Med MD simulationer efterlignes de fysiske love som styrer bevægelsen af gasser, væsker, kemiske reaktioner, proteiner, m.fl. Med præcise MD simulationer, kan proteiners foldning udforskes. Det er interessant i f.eks. proteinforskning, fordi proteiners funktion er afhængig af hvordan de folder.

I denne øvelse er der intet laboratorie-arbejde i klassisk forstand, da øvelsen er computerbaseret. Man vil først lave sin egen simple simulation af en monoatomisk gas. Herefter vil man få udleveret et datasæt fra en avanceret simulation af proteiner. Dette analyseres og på basis heraf, opsættes en model for proteinets foldning.           

Fagkombination:

Forståelsen for MD simulationer af proteiners foldning kræver både teori fra fysik, kemi, matematik og biologi/biotek. Det er derfor et tværfagligt projekt med mulighed for forskellige fagkombinationer. Følgende fag kan inddrages i projektet (SOP/SRP): Kemi, Fysik, Biologi/Bioteknologi, samt Programmering/Informatik

Du kan læse mere og tilmelde dig forløbet her.

Betingelser

Øvelsesvejledninger og problemformulering

Du SKAL bruge øvelsesvejledning hentet her på siden som udgangspunkt for din problemformulering. Alle øvelserne her er minimumsøvelser. Du kan bygge mere på, ved at analysere dit produkt, og bearbejde analyserne matematisk.

Fagligt niveau

Under laboratoriearbejdet får du assistance fra vore dygtige undervisningsassistenter. Men du skal selv kunne klare dig i et laboratorium og håndtere den efterfølgende rapport. Derfor ser vi helst, at du har taget dine gymnasiefag på niveauer svarende til optagelseskravene til kemiuddannelsen. Dem kan du finde her.

Ansøgning

Ansøgning til SRP- og SOP-forløbet er lukket.