SRP FAQ: De mest almindelige spørgsmål og svar

 • Hvad består et SRP-forløb på KU-kemi af?
 • Kemisk Institut på KU tilbyder et antal laboratorieøvelser du kan udføre over tre dage i januar. Derudover får du to foredrag om analysemetoder og et om kemiuddannelsen.
 • Kan jeg kombinere den øvelse jeg ønsker med fysik?
 • Ja! Ved at analyserer dit produkt på vores avancerede massespektrometri, C- og H-NMR samt elementaranalyse-apparater kan du kombinere projektet med fysik
 • Kan jeg kombinere den øvelse jeg ønsker med matematik?
 • Ja! Ved at beregne fx reaktionskinetik kan forsøgene kombineres med matematik.
 • Kan jeg deltage hvis jeg læser på HF eller HTX?
 • Ja. Hvis din uddannelse kræver en SRP af dig, kan du søge om en af kemi-pladserne.
 • Kan kemikerne på KU hjælpe mig med problemformuleringen af min SRP?
 • Nej! Problemformulering er alene en sag mellem dig og din gymnasielærer.
 • Skal jeg klare mig selv i laboratoriet?
 • Nej! I laboratoriet får du hjælp af trænede kemikere. Dels universitetets undervisere, dels studerende med erfaring. Men du skal være vant til at begå dig i et laboratorium.
 • Kan jeg være sikker på at gennemføre hele laboratorieforsøget?
 • Ja! Alle forsøg er gennemprøvede til at kunne gennemføres på de tre dage du får til rådighed.
 • Kan jeg analysere mine produkter fra forsøgene?
 • Ja! Der er afsat tid og personale til at du kan udføre NMR og massespektrometri. Andre analyser kan også udføres efter separat aftale.
 • Kan jeg få information om kemiuddannelsen mens jeg laver SRP på Kemisk Institut, KU?
 • Ja! Hver dag giver kemikerne frokost, så du kan koncentrere dig om et foredrag. En af dagene kommer en studievejleder og fortæller om kemiuddannelsen.
 • Kan jeg få noget at vide om studiemiljøet på uddannelsen?
 • Ja! I laboratoriet bliver du hjulpet af studerende, der selv er i gang med uddannelsen. Der er rigeligt med tid til at stille dem alle de spørgsmål du tumler med.
 • Skal jeg selv medbringe mad?
 • Nej! Kemikerne giver frokost hver dag, så du kan koncentrere dig om de foredrag de holder. Hvis du har særlige kostbehov skal du skrive det i ansøgningsblanketten.
 • Kommer min mor med i laboratoriet og rydder op efter mig?
 • Nej! Du skal selv holde orden på arbejdsplads og stinkskab. Du får ikke lov til at gå, før du har ryddet op efter dig.
 • Jeg har et spørgsmål, der ikke er besvaret i denne FAQ. Hvad gør jeg?
 • Send dit spørgsmål til Solvejg Jørgensen (solvejg @ chem.ku.dk)