Erhvervssamarbejde

Forskerne på Kemisk Institut stræber efter at udvikle bedre kemiske stoffer og processer, og at slå fast hvordan de påvirker miljø og klima. Instituttets forskere søger både efter basal erkendelse og produktionsklare idéer. Gerne i samarbejde med danske og internationale virksomheder, der kan markedsføre idéerne.

Samarbejdstyper

Samarbejde mellem Kemisk Institut og virksomheder, myndigheder eller organisationer kan forme sig på en række forskellige måder.  

 

Et fælles forskningsprojekt baseret på samfinansieret forskning er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet. Projekter kan rette sig mod at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende. Fælles er, at din virksomhed får kompetent sparring fra dygtige forskere.

Læs mere om fælles forskningsprojekter

 

 

En strategisk partnerskabsaftale består typisk af en overordnet rammeaftale, der refererer til partnernes mange potentielle samarbejdsområder, og et tilhørende projektkatalog, der løbende opdateres og giver overblik over igangværende projekter. De vil typisk have en varighed på mindst fem år med en forventning om forlængelse.

Læs mere om muligheden for strategiske partnerskaber

 

 

Hvis du ønsker at ansætte en forsker, er der mange muligheder. Du kan fx ansætte en yngre forsker som ErhvervsPhD eller Erhvervspostdoc eller seniorforsker i et samfinansieret lektorat eller professorat.

Læs mere om at ansætte en forsker

 

 

Det er Københavns Universitet, der ejer rettighederne til forskernes opfindelser. Hvis en virksomhed ønsker at erhverve udnyttelsesretten til en opfindelse fra Københavns Universitet. KU har til opgave at sikre, at så mange opfindelser som muligt gøres tilgængelige for danske og internationale virksomheder - typisk via licensaftaler.

Læs mere her om licensaftaler og opfindelser

 

Analyseydelser

Kemisk Institut råder over et bredt udvalg af analysemetoder, som vi stiller til rådighed for mange forskellige målgrupper, bl.a. forskningsprojekter, virksomheder, gymnasieskolen, etc.

Information om de tilgængelige analysemetoder samt kontaktoplysninger findes nedenfor.

 

 

 

 

 

Mikroanalyse er en kvantitativ analyse af et organisk kemisk stof for at bestemme de relative mængder af de grundstoffer det består af. Analysen gennemføres med så små mængder som 1,5-2 mg af stoffet. Der udføres dobbeltbestemmelser. Da der også er spild, ønskes minimum ca. 10 mg af de stoffer der ønskes analyseret.

Analysen udføres på et instrument som hedder FlashEA 1112.

Vi udfører analyser af C, H og N.

Henvendelse om priser etc. sker til laborant Annette Andersen på tlf 35320111, anette@chem.ku.dk.

 

 

 

 

Henvendelse om priser etc.

Professor Kjærgaard, Henrik Grum +45 353-20334 hgk@chem.ku.dk.

 

 

Massespektrometrisk Forskningsenhed råder over følgende instrumenter:

  • Jeol firesektorinstrument med ioniseringsmetoderne EI, CI og FAB
  • Micromass kvadrupol-flyvetidsinstrument med ESI
  • Bruker flyvetidsinstrument med MALDI
  • Hewlett-Packard GC-MS instrument med EI

På disse instrumenter udføres rutinemæssigt følgende analyser:

  • Optagelse af massespektre med ioniseringsmetoderne EI, CI, ESI, FAB og MALDI
  • Nøjagtige massebestemmelser i forbindelse med EI, CI, ESI og FAB.
  • Optagelse af kollisionsaktiveringsspektre (MS-MS analyser) kan udføres efter aftale.

Henvendelse om priser etc. på tlf 353 20145 til laborant Anette Andersen.

 

 

Henvendelse om priser etc. skal ske til Christian Tortzentortzen@kiku.dk, tlf 35 32 01 76.

 

 

 

 

 

Spin-out

Forskere på instituttet efterstræber at udtage patenter. Enten alene eller sammen med de erhvervsvirksomheder der har finansieret forskningen. Nogle patenter udbydes i licens til nye eller eksisterende virksomheder. Andre udnyttes af forskerne selv til iværksætteri. Mød nogle af de projekter fra Kemi, der er blevet til spændende projekter, ydelser og produkter.