15. juli 2022

To geniale nørder fra SCIENCE får NNF NERD bevillinger

NNF NERD (New Exploratory Research and Discovery) støtter de uortodokse og vilde forskningsidéer. Der bibringer ny viden inden for naturvidenskab eller teknologi.

NERD-Programmet blev lanceret på prøve i 2019 og bliver nu forlænget med fem år. Det særlige ved programmet er, at bedømmelsespanelet i den første evalueringsrunde hverken kender navn, eller hvilket CV ansøgeren kommer med. Ifølge fonden skaber det et øget fokus på idéen og et eventuelt bias undgås.  Foskere kan således komme med deres mest originale idéer, der, hvis de er gode nok kommer i betragtning. Et loft over, hvor mange penge forskeren tidligere har modtaget sikrer, at helt nye forskere har muligheden for at smide deres vilde idéer i puljen. Det har to forskere på SCIENCE gjort med succes i denne runde

- Den feedback, vi har modtaget for NERD-programmet, har været positiv hele vejen rundt. Særligt har forskningsmiljøerne udtrykt begejstring for de særlige udvælgelseskriterier, der modvirker styrkelse af såkaldte 'forskningsbaroner' og minimerer bias via en nyskabende anonymiseret evalueringsproces. Desuden er forskerene meget glade for den lange tidshorisont og den fleksibilitet, som programmet lægger op til. Jeg er derfor rigtig glad for, at Novo Nordisk Fondens bestyrelse har givet grønt lys for at vi kan fortsætte NERD programmet i fem år mere med en bevillingssum på op til 490 millioner kroner. Jeg glæder mig meget til at følge med i forskningen på sidelinjen, siger Lene Oddershede, der er Senior Vice President i NNF.

Selektiv kemi på biomolekyler

Christian Marcus Pedersen fra kemisk institut er i sin forskning inspireret af naturens måde at syntetiserer molekyler og i særdeleshed hvordan biomolekyler sammensættes selektiv og under milde reaktionsbetingelser.

Den selektive kemi på biomolekyler er central inden for biokemien og kan bidrate til forskningen inden for sundhedsvidenskaben. Naturen har udviklet sit eget maskineri gennem evolution nemlig; enzymerne. Men når der er behov for nye unaturlige variationer, er der brug for kemisk syntese og det er ofte en flaskehals, da selektive reaktioner på komplekse biomolekyler er komplekse.

Christian Marcus Pedersen
Christian Marcus Pedersen fra Kemisk Institut modtager en NNF NERD bevilling.

- Vi er især fascineret af substitutions reaktioner på biomolekyler. I NERD-projektet vil vi forenkle kemisk substitution og dermed gøre den tilgængelig for ikke-kemikere – ideelt set som et kit klar til funktionalisering af biomolekyler.

Han fortæller, at de for at opnå det, vil udvikle katalytiske substitutions reaktioner og selvpromoverende funktionalisering af biomolekyler.  Ved hjælp af maskinlæring og automatisering vil kemien blive optimeret med henblik på at fungere i vand.  Metoderne vil spænde fra selv promoveret syntese af små anti-virale og anti-cancer lægemiddel molekyler til den selektive funktionalisering af store biomolekyler såsom proteiner.


Mulighed for at gøre metode let-anvendelig

For Christian Marcus Pedersen og hans forskergruppe er det af stor betydning at modtage NERD-bevillingen. Især for den videre forskning i selvpromoverende reaktioner og funktionalisering af biomolekyler.

- Vi har været interesserede i de her emner i lang tid, men det er den første store bevilling, vi får inden for dette område. Projektet har udviklet sig fra at være en undersøgelse af en uventet sidereaktion til at være udviklingen af en helt ny måde at funktionalisere kulhydrater på under meget milde forhold. Med NERD bevillingen kan vi nu undersøge kemien i dybden og det er et klart mål at stille den til rådighed for ikke-specialister.

Det er Christian Marcus Pedersens vision, at denne kemi bliver tilgængelig som et simpelt redskab, når man funktionaliserer biomolekyler uden for kemi-laboratoriet.

Han modtager 13.653.739 kr. fra NNF til sit projekt.

Om NERD

Det overordnede mål med NERD er at støtte original grundforskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, herunder – men ikke begrænset til – fysik, kemi, matematik og datalogi. Ansøgningen skal beskrive, hvordan udfaldet af projektet har potentielle tværfaglige anvendelser inden for sundhed, life-science eller bæredygtighed.

Forskere på ethvert karrieretrin efter at have opnået en ph.d.-grad er berettigede til at ansøge, dog med det krav, at ansøger ikke må være hovedmodtager af andre bevillinger for mere end 4 millioner DKK per år.

Næste opslag i NERD-programmet forventes at komme i november 2022. 

Emner