Organisationstruktur

Institutleder

Pernille Harris

Varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, efter bemyndigelse fra rektor (dekan) og efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen. Institutlederen kan pålægge videnskabelige medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for disses valg af videnskabelige metoder.

Viceinstitutleder for forskning

Mogens Brøndsted Nielsen

Formand for Forskningsudvalget, Institutrepræsentant i Det Natur og Biovidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg

Hovedansvarlig for at rådgive institutlederen mht. udvikling af instituttets forskning samt initiativer, der kan styrke instituttets samarbejde med eksterne parter samt tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Viceinstitutleder for undervisning

Anders Døssing

Har til opgave at rådgive institutlederen mht. udbud, kvalitet, sammenhæng og udvikling af instituttets undervisning samt varetage dialogen med relevante studieledere og studienævn om kursusudbud og kursusevalueringer.

Leder af Kemisk Instituts administration

Solvejg Jørgensen

Leder af Kemisk Instituts administration. 

Studieleder på bachelor- og kandidatuddannelse i kemi

Stephan P. A. Sauer

Studieleder for kemi.

Studieleder på bachelor- og kandidatuddannelse i nanoscience

Thorsten Hansen

Studieleder for nanoscience. 

Studieleder på bacheloruddannelse i medicinalkemi

Christian Marcus Pedersen

Studieleder for medicinalekemi. 

Kemisk Instituts Ledelsesteam (KILT)

Sektionerne

  • Uorganisk Kemi
  • Biologisk Kemi
  • Organisk Kemi
  • Nano Kemi
  • Kemisk Biologi
  • Fysisk Kemi